Healthy and the Brain

Healthy And The Brain is a health and fitness company that focuses on improving the quality of life in individuals by teaching and coaching the basics and foundations of health and fitness.

Healthy And The Brain är ett företag med fokus på hälsa och träning. Vi vill coacha och hjälpa människor att förbättra deras livsstil .

Healthy And The Brain offers:

 • Personal training sessions/ We also travel
 • Group classes indoor and outdoor
 • Corporate training and Health seminars/Events
 • Elite training for professional athletes (All Sports)
 • Nutritional guidance-(e,g. Food shopping, Basic cooking skills, meal prepping, and weight management
 • Injury prevention
 • Rehabilitation
 • Special populations training-Seniors/Expecting moms to be/Weight loss programs to counter obesity related issues
 • Workout equipment/accessories
 • Health supplements
 • One on one consultations

Vi erbjuder:

 • Personlig träning / hemma hos kund eller där kunden önskar
 • Gruppträning inomhus och utomhus
 • föreläsningar
 • elitträning (alla sporter)
 • kost- och hälsorådgivning
 • skadeförebyggande
 • rehab
 • träning för gravida